Programowanie reaktywne

Programowanie funkcyjne staje się w ostatnich czasach bardzo popularne. React, redux to tylko kilka pojęć, które są z nim związane. Spróbowaliśmy porównać tradycyjne, obiektowe podejście w pisaniu aplikacji (MVC) z podejściem funkcyjnym opartym na Virtual DOM i strumieniach.